Egzistencinė psichoterapija

Savo darbe, konsultuodama klientus ar dirbdama su grupėmis, laikausi egzistencinio požiūrio į žmogų ir jo pasaulį. Pirmą sykį atvykę klientai teiraujasi, kas tai yra egzistencinė psichoterapija, kuo ji gali padėti įveikti sunkumus?

Egzistencinė terapija remiasi fenomenologiniais ir filosofiniais principais. Egzistencinė filosofija kelia esminius žmogaus gyvenimo klausimus, tokius kaip: pasirinkimo laisvė, gyvenimo prasmė, nerimas, kaltė, pyktis, izoliacija, vienatvė, nusivylimas. Fenomenologija tai filosofinis metodas, kuris padeda tyrinėti šias egzistencines duotybes žmogaus gyvenime. Skirtingai nuo kitų psichoterapijos rūšių, egzistencinė psichoterapija tyrinėja žmogaus sunkumus santykyje su visu jo gyvenimu. Toks būdas padeda žmogui geriau suprasti save, savo gyvenimą bei savo sunkumų prigimtį.

Egzistencinė psichoterapija nesiekia pakeisti žmogaus charakterio, jo prigimties, jo gyvenimo realybės, ji nekelia sau tikslo išlaisvinti žmogų nuo jo kelyje sutinkamų sunkumų, tačiau egzistencinė psichoterapija gali padėti žmogui susitikti su savo gyvenimu bei su pačiu savimi ir skatina rinktis, kaip gyventi susidūrus su gyvenimo keliamais reikalavimais, skatina suprasti savo gyvenimą ir jį priimti, taip pat jame pamatyti daugiau galimybių.

Į terapinį susitikimą ateinu su tikėjimu ir viltimi, kad žmogus pats žino savo kelią ir atsakymus į sau rūpimus klausimus. Aš esu tik pakeleivis, pašnekovas, padedantis žmogui atrasti jėgų savyje, atgaivinti savo kūrybines galias. Stengiuosi su pagarba priimti jo patirtį ir nuomones, neprimesti savo požiūrio, nevertinti jo pasirinkimų. Stengiuosi būti atvira klientui, jo pasauliui.

Svarbus egzistencinės psichoterapijos bruožas yra tas, kad joje netaikomi metodai bei technikos. Klientui padeda ne terapeuto įvaldytos technikos, o tarpusavio santykis su kitu žmogumi, su terapeutu, kaip asmenybe.

Žmogus visuomet yra susijęs su kitais. Jis tampa žmogumi tik susitikdama su kitais. Buvimas su kitais – tai neišvengiama gyvenimo duotybė. Terapinis susitikimas klientui suteikia unikalią galimybę tyrinėti save santykyje su kitu. Terapijos metu vyksta dviejų žmonių susitikimas. Susitinkant su klientu, svarbu būti kiek įmanoma atviru jo patirčiai, nesirinkti ką girdėti, o ko negirdėti. Pradiniuose terapijos etapuose vyksta santykio ir tarpusavio pasitikėjimo kūrimas, o tikras dialogas įvyksta tolimesniuose terapijos etapuose.